تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59048
فرمت فایل : spv
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول16