بررسی عملکرد موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در ماکسول

عنوان پروژه : پروژه آماده مکسول
نرم افزار مورد استفاده : ماکسول (Maxwell)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5019
فرمت فایل : mxwl
خرید0
دیدگاه0

تومان 190,000

بازدیدهای محصول9