تجزیه و تحلیل داده های دو مسئله در پایتون

عنوان پروژه : داده کاوی با پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 56569
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول19