تحقیق آماده امنیت اینترنت اشیا و روش های یادگیری ماشین

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 39040
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 130,000

بازدیدهای محصول12