ترجمه مقاله شواهدی از کدهای رفتاری مبنی بر اخلاق تجاری “سبزسازی”

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 38416
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول17