ترجمه مقاله مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی. چالش های بحران و دانش

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 35537
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول14