ترجمه مقاله کاربرد معیار موهر-کولن توسعه یافته در شکستگی شکل پذیر

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 41868
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول12