تمرینی در رفتارهای ابتکاری با خرد کارآفرینانه در فضای ابهام

عنوان پروژه : تجارت الکترونیک
نرم افزار مورد استفاده : word
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 58488
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 69,000

بازدیدهای محصول11