تمرین هیدرولیک، ارتباط اعماق مزدوج و عدد فرود اولیه

عنوان پروژه : تمرین آماده هیدرولیک
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 5573
فرمت فایل : pdf
خرید0
دیدگاه0

تومان 39,000

بازدیدهای محصول9