خاصیت ضدمالاریا برای مشتقات بنزوفنون در حالت مولکولی و نانویی

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 6811
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 55,000

بازدیدهای محصول7