طراحی آنتن co-planer با ابعاد محدود با پلاریزاسیون دایروی در hfss

عنوان پروژه : پروژه آماده hfss
نرم افزار مورد استفاده : hfss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29922
فرمت فایل : aedt
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول92