جمع کننده 64 بیتی با استفاده از جمع کننده 8 بیتی با برنامه vhdl

عنوان پروژه : پروژه آماده مولتی سیم
نرم افزار مورد استفاده : مولتی سیم (Multisim)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 49660
فرمت فایل : ms14 و wlf و vhd
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول33