شبیه سازی توربین گاز با نرم افزار انسیس فلوئنت

عنوان پروژه : پروژه آماده انسیس
نرم افزار مورد استفاده :  نرم‌افزار (انسیس) ANSYS
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 27547
فرمت فایل : cft
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول11