طبقه بندی با استفاده از یادگیری انتقالی و Fine Tuning با پایتون

عنوان پروژه : پروژه آماده پایتون
نرم افزار مورد استفاده : پایتون (Python)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59786
فرمت فایل : ipynb
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول15