طراحی مداری مبتنی بر حداقل سخت افزار و تمام جمع کننده در VHDL

عنوان پروژه : پروژه آماده VHDL
نرم افزار مورد استفاده : مدلسیم
گزارش : دارد
شماره پروژه : 46993
فرمت فایل : vhd
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول21