گزینه تفریق حسابی با استفاده از XOR و ماژول جمع کننده در VHDL

عنوان پروژه : پروژه آماده VHDL
نرم افزار مورد استفاده : کوارتوس
گزارش : دارد
شماره پروژه : 53458
فرمت فایل : v
خرید0
دیدگاه0

تومان 69,000

بازدیدهای محصول31