عملکرد سرمایشی فضا به کمک هواکش خورشیدی و صفحات سرد با انسیس

عنوان پروژه : پروژه آماده انسیس
نرم افزار مورد استفاده :  نرم‌افزار (انسیس) ANSYS
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 61321
فرمت فایل : cft
خرید0
دیدگاه0

تومان 110,000

بازدیدهای محصول12