مقاله معماری سازمانی به عنوان استراتژی تجاری

عنوان پروژه : پروژه استراتژیک
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 55453
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 120,000

بازدیدهای محصول115