پروژه آماده آباکوس درس المان اجزاء محدود

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 29356
فرمت فایل : cae و ...
خرید0
دیدگاه0

تومان 50,000

بازدیدهای محصول6