پروژه آماده آمار توصیفی مصرف شکر در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 58635
فرمت فایل : spv
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول122