پروژه آماده تحلیل داده های یک شرکت در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29655
فرمت فایل : str
خرید0
دیدگاه0

تومان 50,000

بازدیدهای محصول10