پروژه آماده داده کاوی داده های بیمارهای قلبی در نرم افزار وکا

عنوان پروژه : پروژه آماده وکا
نرم افزار مورد استفاده : وکا (WEKA)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 29738
فرمت فایل : arff
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول7