پروژه آماده سیاهه پرخاشگری اهواز در spss

عنوان پروژه : پروژه آماده داده کاوی
نرم افزار مورد استفاده : spss
گزارش : دارد
شماره پروژه : 56658
فرمت فایل : spv
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول7