پروژه آماده شبیه سازی مونت کارلو در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب(MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 6038
فرمت فایل : m
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول10