پروژه آماده قطعه بندی کبد در تصاویر CT در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 4805
فرمت فایل:m
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول14