پروژه آماده مدل سازی تیر دوبعدی در آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 55943
فرمت فایل : jnl و cae
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول19