پروژه محاسبات عددی پیشرفته، ورق مستطیل شکل نقره با متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 57614
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول12