پیچیدگی نمودار چند مقیاسی برای طبقه بندی گره نیمه نظارت شده

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد و پاورپوینت
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 56226
فرمت فایل : dox, pptx
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول11