گسسته سازی، اعمال شرایط مرزی و چگونگی بررسی همگرایی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 58684
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 100,000

بازدیدهای محصول9