اثرات صاعقه غیرمستقیم بر روی مخازن بزرگ نفت سقف شناور با cst

عنوان پروژه : پروژه آماده CST
نرم افزار مورد استفاده : CST
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 31236
فرمت فایل : cst
خرید0
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول83