استخراج معادلات یک بازو با دو درجه آزادی و شبیه سازی در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 56194
فرمت فایل : فایل m
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول9