باله ی تبخیرکننده سیستم تهویه فضایی برای یک فضاپیما در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 30729
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول8