بررسی سیستماتیک تشخیص گره کلون در شبکه های حسگر بی سیم ایستا

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : word , powerpoint
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 22542
فرمت فایل : docx و pptx
خرید0
دیدگاه0

تومان 75,000

بازدیدهای محصول69