بررسی عددی رفتار دیواره های چاه های نفتی در آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 5869
فرمت فایل : jnl و cae
خرید0
دیدگاه0

تومان 99,000

بازدیدهای محصول12