برنامه ریزی پویا چند اولویتی، چند کلاسه بیمار با زمان خدمات تصادفی در گمز

عنوان پروژه : پروژه آماده گمز
نرم افزار مورد استفاده : گمز
گزارش : دارد
فرمت فایل : gms
کد پروژه : 30291
خرید0
دیدگاه0

تومان 70,000

بازدیدهای محصول93