بهینه سازی دو تابع غیرخطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان پروژه : پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 28849
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 95,000

بازدیدهای محصول118