میزان فروش کارخانه های مختلف خودرو و عوامل مربوط در نرم افزار R

عنوان پروژه : پروژه آماده R
نرم افزار مورد استفاده : زبان برنامه نویسی R
گزارش : دارد
شماره پروژه : 16097
فرمت فایل : R فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 85,000

بازدیدهای محصول53