به دست آوردن اجزا مرتبط و اندازه تصویر در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 6654
فرمت فایل:m
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول12