نقطه حباب یا شبنم ماده n جزیی به صورت غیر ایده آل در متلب

عنوان پروژه : پروژه آماده متلب
نرم افزار مورد استفاده : متلب (MATLAB)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 30856
فرمت فایل : M فایل
خرید0
دیدگاه0

تومان 89,000

بازدیدهای محصول91