تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت گرجی

عنوان پروژه : پروژه حسابداری
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : دارد
شماره پروژه : 59618
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول11