مطالعه موردی زن انگیزش و مدیریت عالی سازمان

عنوان پروژه : پروژه آماده مدیریت
نرم افزار مورد استفاده : word
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 33372
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 50,000

بازدیدهای محصول59