تحقیق سبک مدیریت خواجه رشیدالدین فضل الله

عنوان پروژه : تحقیق سبک مدیریت
نرم افزار مورد استفاده : word
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 45714
فرمت فایل : word
خرید0
دیدگاه0

تومان 85,000

بازدیدهای محصول122