پروژه آماده تحلیل عاملی اکتشافی با برنامه نویسی در R

عنوان پروژه : پروژه آماده با R
زبان مورد استفاده : برنامه نویسی R
گزارش : دارد
فرمت فایل : R فایل
کد پروژه : 17100
خرید0
دیدگاه0

تومان 98,000

بازدیدهای محصول84