تحلیل و بررسی آزمایشات شکل دهی چرخشی (spinning)

عنوان پروژه : تحقیق آماده
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 54854
فرمت فایل : dox
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول17