تحلیل کشش ورق در دو حالت خمیده و مستقیم در نرم افزار آباکوس

عنوان پروژه : پروژه آماده با آباکوس
نرم افزار مورد استفاده : آباکوس (ABAQUS)
گزارش : دارد
شماره پروژه : 57669
فرمت فایل : jnl و cae
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول7