ترجمه مقاله استفاده ترکیبی جدید از داده کاوی و GIS

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 31844
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 85,000

بازدیدهای محصول17