ترجمه مقاله بازسازی میدان ارتعاشی و شدت سازه صفحات ارتعاشی

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 31204
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول17