ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده ها با متغیرهای فازی تعاملی

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 42598
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 80,000

بازدیدهای محصول16