ترجمه مقاله رویکرد تاکسونومی عددی یکپارچه DEA PCA

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 41301
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 90,000

بازدیدهای محصول14