ترجمه مقاله شبکه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس برای تجهیزات پزشکی

عنوان پروژه : ترجمه مقاله
نرم افزار مورد استفاده : ورد
گزارش : ندارد
شماره پروژه : 9746
فرمت فایل : docx
خرید0
دیدگاه0

تومان 150,000

بازدیدهای محصول12